Ubytovací a domovní řád


  • Při příjezdu se host prokazuje platným dokladem totožnosti /občanský průkaz, nebo pas/. U cizinců musí mít každá osoba( i dítě) platný doklad pro hlášení na cizineckou policii. Bez platného dokladu totožnosti nebude host ubytován.
  • Při příjezdu vybíráme vratnou kauci 1000,-Kč na možné vzniklé škody.
  • Osušky a ručníky připravené na pokojích nejsou určené k vynášení na zahradu k bazénu.
  • V apartmánech je přísně zakázáno kouřit
  •  Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně /holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod./
  • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách apartmánů zejména na zahradě. Za bezpečnost dětí zodpovídá rodič.
  •  V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté povinni dodržovat noční klid. V případě rušení nočního klidu, stížnosti ostatních hostů nebo sousedů, bude Váš pobyt bez výhrad ukončen.
  • Po použití grilu je host povinen gril umýt.

Zrušení pobytu předčasně a bez náhrady ze strany provozovatele je možné z důvodu:
- kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pokoji a v prostorách apartmánů
- úmyslné ničení zařízení a inventář apartmánů
- rušení nočního klidu
- slovního a fyzického obtěžování a napadání ostatních hostů


Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. 

V případě, zabouchnutí klíčů zevnitř dveří, zalomení klíče apd. je klíčová služba hrazena hostem!!!

‌‌
Příjemný pobyt přeje za kolektiv Apartmánů na kolonádě

Lucie Měřínská